3 Mart 2020 Uncategorized

Med Supplies Ltd. MHRA’ın (Medicines and Healthcare Products Regulatory Agency) 11.02.2020 tarihinde Londra’da düzenlemiş olduğu İyi Farmakovijilans Uygulamaları (GPvP) Sempozyumuna katılmıştır

Sempozyumun konuları arasında MHRA GPvP denetim kriterleri, trendler, önemli gündem konuları, ABD’de FDA’in pazarlama sonrası güvenlik uyum kriterleri ve İngiltere’deki Farmakovijilans denetimlerinin geleceği vardı.

https://mhragpvp.co.uk/home