10 Aralık 2019 Haberler

Med Supplies Ltd. 11 – 14 Kasım 2019 tarihleri arasında Londra’da düzenlenen Medicines & Healthcare Products Agency – MHRA (İlaç ve Sağlık Düzenleme kurumu)’nun düzenlediği Good Manufacturing and Distribution – GMPD (İyi Üretim ve Dağıtım Uygulamaları) sempozyumuna katıldı

Burada tartışılan konular; Sahte ilaç direktifi, Güvenlik ve Çalınan Tıbbi Ürünler, Şirket
Yapıları, Komplek İş Modelleri, Tedarik zincir ve İlaçların Taşınması ve İhracatı için İyi
Dağıtım Uygulama Gereklilikleri olmuştur.

https://mhragmdp.co.uk/home