3 Mart 2020 Haberler

Med Supplies Ltd. 11 Şubat 2020’de Londra’da düzenlenen MHRA İyi Farmakovijilans Uygulaması (GPvP) Sempozyumu’na katıldı.

İlgi çeken konular arasında MHRA GPvP muayene ölçütleri, güncel trendler ve sıcak gündem maddeleri, ABD FDA pazarlama sonrası güvenlik koşullarına uygunluk ölçütleriyle İngiltere’de Farmakovijilans muayenelerinin geleceği yer aldı.

https://mhragpvp.co.uk/home